REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE

1. Osoby dokonujące rezerwacji w Kamienicy Zagadek poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście na miejscu za pośrednictwem pracownika Kamienicy Zagadek zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania wszystkich jego punktów.

2. W celach organizacyjnych, prosimy o przybycie 15 minut przed godziną rezerwacji.

3. Pracownik Kamienicy Zagadek może odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji.

4. Na terenie Kamienicy Zagadek obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających